• 33 36 33 33
  • Man. 8-17, Tir. 8-18, Ons. 8-17, Tor. 8-18, Fre. 8-13

Patientsikkerhed

Statsautoriseret fodterapeut Patientsikkerhed

Patientsikkerhed

I Danmark er statsautoriserede fodterapeuter de eneste med en statsanerkendt og godkendt uddannelse i behandling og forebyggelse af fodlidelser.

Daniel Madsen er medlem af brancheorganisationen Danske Fodterapeuter.

Statsautorisation og medlemskabet af Danske Fodterapeuter er også din sikkerhed for: 

  • en uddannelse i at yde professionel fodbehandling, fodterapi og almindelig fodpleje
  • tavshedspligt
  • anvendelse af sterile instrumenter og højeste hygiejnestandard
  • korrekt journalførelse
  • efterlevelse af regler og standarder udstukket at Styrelsen for Patientsikkerhed
  • mulighed for erstatning ved patientskader
  • løbende ajourføring af viden
Daniel Madsen

Sterilisation og hygiejne

Klinikken er kompromisløs, hvad angår hygiejne og sterilprocedurer. Når du modtager behandlinger hos Ørestad Klinik for Fodterapi, er du derfor sikret den højeste hygiejniske standard.

Til fodbehandlingerne benyttes udelukkende instrumenter, som er steriliseret. Skalpellerne, som benyttes, er sterile engangsskalpeller.

Ved sterilisation dræbes alle formeringsdygtige mikroorganismer og deres sporer. Begrebet sterilisation er absolut. Det vil sige, at en genstand enten er steril eller usteril. Kvalitetskrav til sterilisation er meget høje.

Derfor kvalitetsgodkendes sterilisatoren løbende ved, at der placeres sporeprøver 3 steder i sterilisatoren. Prøverne sendes til dyrkning hos SAFE sterilization, som udsteder et certifikat, såfremt sterilisatoren godkendes.

desinfektion før sterilisering

Journaloptagelse og tavshedspligt

Journaloptagelse er din tryghed for, at behandlingen altid tager udgangspunkt i dig, og er et vigtigt redskab for at kunne planlægge og dokumentere din behandling. Jeg er som statsautoriseret fodterapeut forpligtet til at føre journal, jf. "Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler".

Oplysninger i journalen er fortrolige, og jeg er underlagt tavshedspligt, jf. sundhedsloven.

Jeg benytter elektronisk patientjournal, som du kender det fra fx din læge og tandlæge. Patientjournalen er godkendt af sundhedsmyndighederne. Det er din tryghed for, at oplysningerne er forsvarligt opbevaret. 

Du kan læse mere om min håndtering af dine personlige oplysninger, herunder dine helbredsoplysninger, i min privatlivspolitik.

Bestil tid

Bestil tid allerede i dag.
Jeg glæder mig til at byde dig velkommen.

Bestil tid

Kontakt klinikken

Ring 33 36 33 33 eller kontakt klinikken her.
 

Kontakt

Find vej og parkér

Her kan du få hjælp til at finde vej med bil, tog og bus.
 

Find vej